Skip to main content

Verenigingszaken

 •   Voorzitter: Wim Borghols, Lepelaar 97, 9728 XG,  tel: 5275465 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
    Secretaris: Claire Kos, Snip 19, 9728 XR  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Penningmeester: Willemijn Venrooij, Lepelaar 78, 9728 XG  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Bestuurslid: Wim Bussemaker, Snip 83, 9728 XR,  mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Stephan Vierkant, Snip 35, 9728 XR  Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     
     
     
     
     
     
 • De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners
  van de wijk Piccardthofplas en het bevorderen van het woon- en leefmilieu
  in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven
  in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012.
  Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en
  de Paterswoldseweg.

  Lid worden stuur een maailtje naar mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Hoe de vereniging omgaat met het privacy beleid vind u in de documenten: privacy beleid en privacy reglement

 • De commissie bestaat uit de volgende personen:
  Annemieke van der Heij-Meijer
  Dominique Tuinier
  Faizal Boumann
  Jonathan Tuinier
  Karin Klein Koerkamp-Bergman
  Willemijn Venrooij

 •  Samen de Piccardthof verduurzamen.

  De stuurgroep verduurzamen bestaat uit:
  Henny van der Windt, Lepelaar 62 (voorzitter)
  Lieuwe van der Werff, Kuifeend 4, tel. 050-5261268 (secretaris)
  Marten van Veenen, Roerdomp 10 (algemeen lid)
  Mail stuurgroep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

      1. Inleiding.
  Een hoge aardgasrekening, een beter energielabel en woningwaarde, klimaatverandering, ect. er zijn diverse redenen om na te denken over de verduurzaming van onze woningen en leefomgeving.
  Een werkgroep van de bewonersvereniging wil bewoners graag stimuleren en helpen bij het verduurzamen van hun huis. Kennis delen over verschillende manieren/voorzieningen om het eigen huis en/of de omgeving te verduurzamen. Onderzoeken welke duurzaamheidsactiviteiten gezamenlijk kunnen worden aangepakt (met buren, straat of wijk). En onderzoeken of een gemeenschappelijke warmtebron voorziening (b.v. bodemwarmte) haalbaar is of dat we beter individuele voorzieningen kunnen toepassen.

  In 2023 is de enquête “samen de Piccardthof verduurzamen” gehouden om:

     2. Enquête.
  1) te onderzoeken of er belangstelling is om (gezamenlijk) te gaan verduurzamen;
  2) te bepalen voor welke vorm van verduurzamen belangstelling is;
  3) Na te gaan of bewoners bereid zijn hun ervaringen met duurzame voorzieningen te delen;
  4) Navraag te doen of bewoners mee willen helpen bij het organiseren van de verduurzaming.

  De enquête was bedoeld voor alle bewoners van de wijk Piccardthof. Voor de deelname aan bijeenkomsten en werkgroepen is het niet noodzakelijk om lid te zijn van de Bewonersvereniging Piccardthofplas.

  De enquête is juli 2023 uitgerold door 450 A4 flyers huis-aan-huis te bezorgen. 24 enquêtes zijn als hardcopy retour ontvangen en 84 enquêtes zijn online ingevuld via een google formulier.
  Zie hier de uitslag van de enquête.

     3. Werkgroepen:
  Op maandag 30 oktober 2023 20:00 is het eerste overleg geweest met 10 bewoners die hebben aangegeven dat zij actief willen deelnemen aan een werkgroep t.b.v. verduurzaming van de Piccardthof. Er zijn op deze avond 2 werkgroepen gevormd:

  Werkgroep Energie t.b.v. energieopslag, elektriciteit besparen, warmtepomp, etc.
  Deelnemers: Lieuwe van der Werff, Marten van Veenen, Niki Dieckmann, Rob van der Werff, Frank Bodewes, Oebe Brouwer, (Pyt Hellinga, Ferdinand Oeinck, Keppel Hesselink).

  Werkgroep Groen t.b.v. klimaatvriendelijke eigen tuin/straat/wijk en groene daken;
  Deelnemers: Henny van der Windt, Erno Stempels, (Hans Elzinga)

  Daarnaast hebben zich nog meer personen aangemeld die nog niet hun voorkeur hebben doorgegeven.
  In december komen de werkgroepen opnieuw bijeen. Bewoners die de enquête hebben ingevuld worden per Email geïnformeerd wanneer er resultaten zijn.

     4. Energieopslag.
  Op woensdag 8 november 2023 20:00 heeft dr. ir. Dirk Kurstjens een introductie over het onderwerp energieopslag in huis, straat of buurt gegeven. Dirk heeft recentelijk onderzoek gedaan naar verschillende soorten energieopslag. Zijn presentatie is te downloaden met onderstaande link:
  Introductie Energieopslag Piccardhof 9-11-2023.
  In deze presentatie staan de volgende websites met achtergrondinformatie:
  Link naar deze informatie.

     5. Overige websites m.b.t. duurzame energie. 
  Link naar deze informatie.

     6. Websites klimaat en natuurvriendelijke tuin. 
  Link naar deze informatie.

     7. Subsidies.
  Link naar deze informatie.

 • De commissie bestaat uit de volgende personen:
  Wil Kol Grutto 32 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  Henny van der Windt Lepelaar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 • De commissie is op dit moment vacant.

NIEUWSBRIEVEN

Leden van de bewonersvereniging ontvangen 3 a 4x per jaar een nieuwsbrief.
In de nieuwsbrief wordt uitgebreid ingegaan op allerlei verenigingszaken.
Daarnaast is de nodige aandacht voor nieuwtjes uit de wijk en is er een column over het leven in de Piccardthofplaswijk.

Redactie Nieuwsbrief: Bodil Kerckhoff

Onze sponsors van 2022/2023

Gemeenten Links:

Buurtverenigingen: