Algemeen

Vereniging.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners
van de wijk Piccardthofplas en het bevorderen van het woon- en leefmilieu
in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven
in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012.
Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en
de Paterswoldseweg.

Lid worden van bewonersvereniging kan via het formulier lidworden.

Bestuur


Bestuur.

Feestcommissie

Feestcommissie.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter:           Friso Hoexum, Snip 88, Telefoon: 06-28337405
  • Penningmeester: Lieuwe van der Werff, Kuifeend 4, tel: 050-5261268
  • Leden:                Marleen Boer, Lepelaar 40
  • Leden:                Marieke Kamminga, Snip 153
  • Leden:                Bodil Kerckhoff-Zieleman, Snip 73
  • Leden:                Frederiek Naber, Lepelaar 43

Kunstcommissie

Kunstcommissie.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Geluidsoverlast A7

Geluidsoverlast A7.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Kaskommissie

Kascommissie.

De commissie bestaat uit de volgende personen:

Francis Jongman, Snip 75

Verkeerscommissie

Verkeerscommissie.

De commissie is op dit moment vacant.