Skip to main content
BEWONERS VERENIGING

PICCARDTHOFPLAS

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Piccardthof en het bevorderen van het woon- en leefmilieu in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012. Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en de Paterswoldseweg.

Bewoners die lid willen worden van de bewonersvereniging kunnen zich opgeven bij de penningmeester. Iedereen die in de wijk Piccardthof woont is van harte welkom als lid. De contributie wordt per kalenderjaar geïnd en is vastgesteld op 14 euro.

Lid worden stuur een maailtje naar mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


NIEUWE ACTIVITEITEN.

Agenda:

 Samen de Piccardthof verduurzamen.

Een hoge aardgasrekening, een beter energielabel en woningwaarde, klimaatverandreng, ect. er zijn diverse redenen om na te denken over de verduurzaming van onze woningen en leefomgeving.
Een werkgroep van de bewonersvereniging wil bewoners graag stimuleren en helpen bij het verduurzamen van hun huis. Kennis delen over verschillende manieren/voorzieningen om het eigen huis en/of de omgeving te verduurzamen. Onderzoeken welke duurzaamheidsactiviteiten gezamenlijk kunnen worden aangepakt (met buren, straat of wijk). En onderzoeken of een gemeenschappelijke warmtebron voorziening (b.v. bodemwarmte) haalbaar is of dat we beter individuele voorzieningen kunnen toepassen.

Zie hier de  uitslag van de enquete.
Mail stuurgroep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld/ingeleverd? Dan kunt u dit alsnog doen tot 15 september 2023

Waarom een enquête?
We houden een enquête om:
1.Te onderzoeken of er belangstelling is om (gezamenlijk) te gaan verduurzamen.
2. Te bepalen voor welke vorm van verduurzamen belangstelling is.
3. Na te gaan of bewoners bereid zijn hun ervaringen met duurzame voorzieningen te delen.
4. Navraag te doen of bewoners mee willen helpen bij het organiseren van de verduurzaming.

Voor wie?
Voor alle bewoners van de wijk Piccardthof!
Voor de deelname aan de bijeenkomsten en werkgroepen is het niet noodzakelijk om lid te zijn van de bewonersvereniging Piccardthofplas.

Meer informatie.
Hier de link naar de enquête
Heeft u de enquête nog niet ingevuld/ingeleverd? Dan kunt u dit alsnog doen tot 15 september 2023.

Voor informatie over subsidies en leningen zie: www.duurzaamgroningen.nl

13 februari 2023.
De jaarvergadering van onze wijkvereniging Piccardthofplas is gehouden op maandag 13 februari om 20.00 uur in buurthuis de Semmenstee,
Semmelweisstraat 182, Groningen.
We bespreken onder andere de begroting en jaarplannen en gaan in gesprek over verduurzaming en energiegebruik in obze wijk.

Zie hier het verslag van de vergadering.

 Onze nieuwste nieuwsbrief van juli 2023.
Lees hier de nieuwsbrief.

20 Juli:

Patatje voor de vakantie. Donderdag 20 juli van 17.00 - 19.00 uur Frietje in de Wijk.
Kom allemaal naar het veld bij de speeltuin.

16 September:

De datum van het wijkfeest is veranderd: aanvankelijk stond ons jaarlijkse feest gepland op zaterdag 2 september, maar vanwege o.a. de schoolvakantie en het Hullabaloo festival in het Stadspark op die datum hebben we het feest verplaatst naar zaterdag 16 september!
Zie hier het programma.

Bijeenkomst "energieopslag in/huis/straat/wijk"

De stuurgroep verduurzaming van de Piccardthof organiseert in november 2023 een eerste bijeenkomst over "erengieopslag in huis/straat/wijk".
Dr. ir. Dirk Kurstjens zal een inleiding geven over dit onderwerp. tijdens deze bijeenkomst wordt het vervolg op de enquete "Samen de Piccardthof verduurzamen" toegelicht en is er de mogelijkheid om medebewoners te ontmoeten die met de verduurzaming aan de slag willen.