BEWONERSVERENIGING PICCARDTHOFPLAS.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Piccardthof en het bevorderen van het woon- en leefmilieu in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012. Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en de Paterswoldseweg.

Bewoners die lid willen worden van de bewonersvereniging kunnen zich opgeven bij de penningmeester. Iedereen die in de wijk Piccardthof woont is van harte welkom als lid. De contributie wordt per kalenderjaar geïnd en is vastgesteld op 14 euro.

Lid worden van bewonersvereniging kan via het formulier lid worden.

UPDATE ACTIVITEITENCOMMISSIE I.V.M. CORONA.
Nieuws piccardthof corona k
Lees hier de update.
BRIEF VAN HET BESTUUR OVER HET CORONAVIRUS.

Beste wijkbewoners,
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en hopelijk te stoppen in Nederland worden steeds ingrijpender.
De komende tijd zullen velen thuis gaan werken en anderen hebben het extra druk in de gezondheidszorg of in andere sectoren.
We hopen dat iedereen de maatregelen van de landelijke overheid en RIVM kan en wil opvolgen.
De gevolgen voor ons dagelijks leven zijn voor iedereen merkbaar en kunnen leiden tot praktische problemen. Mogelijke problemen zijn:
   1) Opvang van kinderen;
   2) U wil of kan de deur niet meer uit om boodschappen te doen;
   3) U wenst telefonisch contact met anderen.

Hopelijk heeft u goed contact met uw buren, kennissen of familie in de buurt en kunt u een beroep op hun hulp doen. Indien deze u niet kunnen helpen,
kan de wijkvereniging uw vraag in het bredere netwerk van onze leden neerleggen of gericht leden vraag om u te helpen.

Afhankelijk van uw woonadres kunt u contact opnemen met de bestuursleden volgens de huidige verdeling:
Grutto en Zwaan => Wil Kol, Grutto 32, tel: 5720042 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Snip => Wim Bussemaker, Snip 83, tel: 5267161 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Lepelaar => Wim Borghols, Lepelaar 97, tel: 5275465 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Aalscholver, Kuifeend, Ter Borchlaan, Waterhoen, Rietgans, Roerdomp => Lieuwe van der Werff, Kuifeend 4, tel: 5261268, 06-44470216 mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;

Voor het doen van een hulpvraag hoeft u geen lid te zijn van de bewonersvereniging.
Laten we elkaar goed ondersteunen zodat we deze periode goed door komen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

AFVALWIJZER 2020.

Net zoals andere jaren komt er eind december weer een nieuwe afvalwijzer waarin vermeld wordt wanneer uw container wordt geleegd, het oud papier wordt opgehaald en hoe andere afvalstromen worden ingezameld. Deze afvalwijzer vindt u op de website van de gemeente Groningen. U kunt deze afvalwijzer downloaden en afdrukken. 

Dit jaar is door de gemeente besloten de afvalwijzer niet meer op papier huis-aan-huis te bezorgen.

WETHOUDER VERKEER KOMT NAAR TER BORCH.

De nieuwe wethouder Verkeer van de gemeente Tynaarlo, mevrouw Anneke Wiersma, komt op bezoek in Ter Borch. Op 1 april om 11.15 uur komt ze
bij CKC De Rietzanger een petitie in ontvangst nemen voor de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad.

De petitie is opgesteld door de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier. Die is al jaren met de gemeente in gesprek over de veel
te smalle voetpaden tussen het Jan Everspad, het Kindcentrum Ter Borch en de Otto Cluivinglaan. Ze worden intensief gebruikt door zowel
fietsers als voetgangers, wat leidt tot onveilige situaties en valpartijen. Bij nat weer komen hierdoor vrijwel dagelijks kinderen nat
en soms met kwetsuren op school. Meer informatie over het verzoek om nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen, staat in deze bijlage'.

Om het verzoek kracht bij te zetten, is het goed om de petitie massaal te ondertekenen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben, dan kun je dat hier doen.
Ook je aanwezigheid bij de overhandiging van de petitie wordt op prijs gesteld.
Namens Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier.


AGENDA ACTIVITEITENCOMMISSIE.
 

Actv nb001 kJaarprogramma.

Nieuwfsbrief activiteitencommissie voor 2020 met:
Kinderdisco, Paaseieren zoeken, Wateractiviteit, EK groot scherm,
Fietstocht Onlanden, Lustrumfeest,  Lasergame en kerstborrel.

Extra kleurplaat Paaskleurwedstrijd.


 

 Lid worden van de bewonersvereniging? Leuk! voor slechts 14 euro per jaar help je ons leuke dingen te kunnen blijven organiseren voor onze wijk.
Je kunt je opgeven via de link hier boven.


SPEELPLEKKEN INVENTARISATIE.

Het bestuur wil iedereen bedanken die heeft gereageerd op de speelplekken inventarisatie.
Dit wordt nu in overleg met de gemeente uitgewerkt. We hopen snel tot uitvoering te komen.
We willen dit graag voor de speelperiode klaar hebben.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de bewonersvereniging.


FRUITBOMENWERKGROEP.

 

NotenboomBewoners van de Piccardthof zijn een werkgroep begonnen: Pluk van de Piccardthof. We willen graag dat er fruitbomen en struiken geplant worden op openbare grond. Dit kan uitgroeien tot mooie ontmoetingsplekken.

Vrijdag 30 maart 2018 om 10.00 uur zijn de eerste fruitbomen geplant. Nu is het verder aan ons voor onderhoud en oogsten.

Foto's van het bomen planten    Mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Filmpje-bomenplanten