BEWONERSVERENIGING PICCARDTHOFPLAS.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Piccardthof en het bevorderen van het woon- en leefmilieu in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012. Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en de Paterswoldseweg.

Bewoners die lid willen worden van de bewonersvereniging kunnen zich opgeven bij de penningmeester. Iedereen die in de wijk Piccardthof woont is van harte welkom als lid. De contributie wordt per kalenderjaar geïnd en is vastgesteld op 14 euro.

Lid worden van bewonersvereniging kan via het formulier lid worden.


SPEELPLEKKEN TEGENOVER LEPELAAR 87-91.

De gemeente heeft vorig jaar op het veldje tegenover Lepelaar 87-91 wegens gebreken speeltoestellen weggehaald en wat er nog staat heeft onderhoud nodig.
Hiervoor in de plaats moeten nieuwe speeltoestellen komen, die bedoeld zijn voor iets oudere kinderen.

Daarom willen we graag inventariseren aan wat voor soort speeltoestellen deze kinderen behoefte hebben.
Graag suggesties doorgeven via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of facebook van de bewonersvereniging voor 10 augustus, waarna we weer met de gemeente in overleg kunnen gaan.

Bij het “Kasteel” in de groene scheg (tegenover Lepelaar 91-93) komt nog een extra speeltoestelletje voor hele jonge kinderen, ter vervanging van het kleine glijbaantje dat in de Aalscholver stond (tegenover het trafo-huisje).

Graag hoor wij jullie reacties,

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de bewonersvereniging.


INLOOPAVOND OVER PLANNEN MFC TERREIN.

Door een ontwikkelaar zijn plannen gemaakt voor een kleinschalig project op de hoek van de ter Borchlaan en de Aalscholver.Op dinsdag 9 juli is er een inloop avond.

Zie de uitnodiging.

AGENDA ACTIVITEITENCOMMISSIE.

Activiteiten 2019De activiteitencommissie heeft een agenda gemaakt voor de evenementen die dit jaar gehouden worden.
De data zijn zondag 19 mei, zaterdag 29 juni, zaterdag 28 september, vrijdag 1 november en vrijdag 20 december.

Kinderfeest op zaterdag 29 juni was groot succes.


 

 

 

Zie uitgebreide informatie in de agenda.

 


ALV GEHOUDEN OP MAANDAG 28 JANUARI.

De ALV is gehouden op maandag 28 januari 2019 in "Het Familiehotel" in Paterswolde.

Hier de concept notulen van de ALV en het financieel verslag.

Tevens zijn het privacy beleid en reglement vastgesteld.

De heren Ronald Corpier en Ronnie kolle van de afdeling inbraakpreventie van de gemeente Groningen hebben voorlichting gegeven over inbraakpreventie. Zij werken nauw samen met de politie. Na een inbraak kunnen zij samen met de bewoners door het huis gaan om weer rust in het huis te krijgen, als een stukje nazorg van de politie. Lees hierover ook het verslag hierover uit de notulen.

 
WIJKFEEST 2018 WAS OP ZATERDAG 1 SEPTEMBER.

 
WF 2018Op zaterdag 1 september is het wijkfeest gehouden.
Het thema was dit jaar: "Cirque du Piccardt"


Circus workshop.
Springkussen.
Pony rijden.
Inkipinki.
Pannenkoeken, suikerspin en popcorn.
Culinaire vewennerij van De Onlanderij.
En ook weer KRATJE STAPELEN.

Foto's op facebook van het wijkfeest 2018INFORMATIEBIJEENKOMST GASWINNING.

Info gasOp 16 april 2018 heeft het bestuur van de Bewonersvereniging Piccardthofplas in ‘Het Scandinavisch Dorp’ een Informatiebijeenkomst Gaswinning georganiseerd over de (mogelijke) gevolgen van gaswinning voor de wijk. Aanleiding om deze Informatiebijeenkomst te organiseren was de vraag vanuit de bewoners op de ALV van 29 januari 2018 “of en zo ja, in welke mate er in de wijk Piccardthof ook sprake kan zijn van mijnbouwschade als gevolg van gaswinning, net als in de rest van de stad en provincie”.

 

Hier de presentaties van Reinier Brongers (directeur van StabiAlert) ( www.stabialert.nl )   en van Eddie van Marum (schade-expert bij HBS-expertises) ( www.hbsexpertises.nl )

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging verwijst voor informatie over gaswinning en de gevolgen ervan, advies of schademelding naar deze links..

Van deze bijeenkomst is ook een verslag gemaakt. Verslag bekijken.

 
FRUITBOMENWERKGROEP.

NotenboomBewoners van de Piccardthof zijn een werkgroep begonnen: Pluk van de Piccardthof. We willen graag dat er fruitbomen en struiken geplant worden op openbare grond. Dit kan uitgroeien tot mooie ontmoetingsplekken.

Vrijdag 30 maart 2018 om 10.00 uur zijn de eerste fruitbomen geplant.

Foto's van het bomen planten    Mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Filmpje-bomenplanten