BEWONERSVERENIGING PICCARDTHOFPLAS

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk Piccardthof en het bevorderen van het woon- en leefmilieu in deze wijk. Als grens van de wijk dient de grens zoals die is aangegeven in het bestemmingsplan Piccardthofplas van de gemeente Groningen uit 2012. Globaal gaat het om het gebied gelegen tussen de A7, de Ter Borchlaan, en de Paterswoldseweg.

Bewoners die lid willen worden van de bewonersvereniging kunnen zich opgeven bij de penningmeester. Iedereen die in de wijk Piccardthof woont is van harte welkom als lid. De contributie wordt per kalenderjaar geïnd en is vastgesteld op 14 euro.

Wanneer u zich wilt aanmelden als lid wordt u verzocht:

- email te sturen naar de secretaris@piccardthofplas.nl;

- het bovenstaande bedrag over te maken op girorekening: NL08 INGB 0005 2352 57 ten name van bewonersvereniging Piccardthofplas.WIJKFEEST 2016

Het wijkfeest wordt dit jaar op zaterdag 3 september gehouden. Het thema is Oud Hollandse spelen. Verder - 4 mijl - Ponyrijden - Schminken - Kratjes stapelen.

Het programmaboekje ladenALGEMENE LEDEN VERGADERING

De ALV van 2016 is eind januari gehouden in het Familiehotel Paterswolde. Groningerweg 19, Paterswolde.

Notulen 2015ZONNEPANELEN COLLECTIEF TER BORCH

Initiatief om als collectief ergens een aantal zonnepanelen neer te leggen, bij voorkeur op of bij de Onlanderij, en gebruik te maken van de zogenaamde postcoderoos regeling waarmee je een deel van je eigen energierekening kunt compenseren met de gezamenlijk opgewekte elektriciteit. Ook wij kunnen hieraan meedoen.

Lees meer over dit initiatief.WIJKFEEST 2015

Op zaterdag 29 augustus is het jubileum wijfeest gehouden. De bewonersvereniging bestaat 15 jaar!!!.

Uitslag 4 mijl

Foto's Wijkfeest
BESTUUR


Voorzitter

Wim Borghols

Lepelaar 97 9728 XG 5275465
voorzitter@piccardthofplas.nl
Secretaris

Erik Swinkels

Snip 136 9728 XR 8506543
secretaris@piccardthofplas.nl
Penningmeester

Lieuwe van der Werff

Kuifeend 4 9728 XL 5261268
penningmeester@piccardthofplas.nl
Bestuurslid

Wim Bussemaker

Snip 83 9728 XR 5267161
w.r.bussemaker@hccnet.nl
Bestuurslid

Tonia Faber

Snip 98 9728 XR 3640880
louweentonia@hotmail.com
Bestuurslid

Wil Kol

Grutto 32 9728 XJ 5720042
wil.kol@planet.nl
Bestuurslid

Wim Hut

Rietgans 4 9728XN 3123465
wjhut@planet.nl
Het bestuur van de bewonersverenging komt 8 keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt. Verslagen zijn op te vragen bij de secretaris.

NIEUWSBRIEF

Leden van de bewonersverenging ontvangen 4x per jaar een nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt uitgebreid ingegaan op allerlei verenigingszaken. Daarnaast is de nodige aandacht voor nieuwtjes uit de wijk en is er een column over het leven in de Piccardthofplaswijk.

Redactie Nieuwsbrief Tonia Faber louweentonia@hotmail.com

Eerdere uitgaven januari 2016

november 2015

juni 2015

januari 2015

oktober 2014

juni 2014

januari 2014

oktober 2013

juni 2013

januari 2013

oktober 2012

mei 2012

januari 2012

oktober 2011

april 2011

januari 2011

november 2010

april 2010

januari 2010

september 2009

april 2009

januari 2009

oktober 2008

april 2008

januari 2008

oktober 2007

juni 2007

april 2007

december 2006

oktober 2006

mei 2006

januari 2006

oktober 2005

mei 2005

februari 2005

december 2004

oktober 2004

mei 2004

februari 2004

november 2003

juli 2003

april 2003

december 2002

juni 2002

februari 2002

juni 2001

december 2000

juli 2000

mei 2000

De nieuwsbrieven zijn in PDF opgeslagen. Om deze te lezen dient u een PDF reader te installeren. Een reader kunt u downloaden van:
Get Adobe Reader

Electronische Nieuwsbrief Wim Bussemaker info@piccardthofplas.nl